Vergoeding en tarieven

Vergoeding en tarieven

Vergoeding

In 2023 vergoedt de basisverzekering 3 uur dieetbehandeling. De kosten voor het consult/dieetadvies worden via de verzekeraar gedeclareerd. Dit gaat wel van het eigen risico af.

In dit overzicht van Zorgwijzer ziet u welke voorwaarden de verschillende zorgverzekeraars in 2023 hanteren voor vergoeding van diëtetiek vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Mocht 3 uur dieetbehandeling niet toereikend zijn, dan vergoeden diverse aanvullende pakketten nog extra behandeluren. Wilt u weten in hoeverre uw aanvullende zorgverzekering dieetadvisering vergoedt, raadpleeg dan uw polis of bekijk de volgende webpagina: www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx.

Eigen risico

Voor personen van 18 jaar en ouder valt dieetbehandeling onder het eigen risico in de zorgverzekering. In 2023 bedraagt het eigen risico € 385,-. Meer informatie over het eigen risico zorgverzekering vindt u op de website van de rijksoverheid.

Vergoeding bij chronische ziekten, zoals diabetes of COPD

Indien u verwezen wordt naar de diëtist vanwege diabetes of COPD dan is vaak sprake van een samenwerkingsafspraak met huisarts, praktijkondersteuners (POH) en andere zorgverleners. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico. Uw huisarts en de diëtist zijn ervan op de hoogte of dit ook voor u geldt.

Tarieven

Wilt u zelf betalen omdat u bijvoorbeeld het eigen risico niet aan wilt spreken of omdat u meer begeleiding wilt dan past binnen de vergoeding? Betaling gaat dan via factuur.

Als u zelf betaalt gelden de volgende tarieven:

Intake (45 min. eerste consult + 30 min. administratie*): € 75,-
Vervolgconsult (15 min): € 15,-
Vervolgconsult (30 min): € 30,-
Vervolgconsult (45 min): € 45,-
Huisbezoek intake (60 min. + 30 min. administratie*): € 90,-
Toeslag huisbezoek (reistijd/kosten): € 15,-
Telefonisch of mailconsult: € 15,- / 30,-

* Naast de consulttijd is er nog tijd nodig voor administratie, hieronder valt o.a. een voedings- en dieetadvies opstellen, rapportages maken en bestellen van drink- of sondevoeding.