Over Antoinette Pieters

Over Antoinette Pieters

Ik heb jarenlang in Haarlem gewerkt als diëtist in de thuiszorg. Daarnaast heb ik projecten uitgevoerd die waren gericht op preventie en heb ik als manager gewerkt. Sinds maart 2014 heb ik mijn eigen diëtistenpraktijk in Amsterdam.

Mijn aanpak is coachend en motiverend. Ik maak graag gebruik van een stappenplan ter bevordering van gedragsverandering. Succesvol afvallen is vaak best haalbaar maar juist behoud van het gewicht is vaak lastig. Het stappenplan geeft u meer inzicht, leert u uw valkuilen te herkennen en betere alternatieven toe te passen.

Naast de spreekuren op locatie werk ik ook nog op GGZ-locaties (RIBW), waar ik bewoners begeleid en voorlichtingsactiviteiten organiseer. Ook bezoek ik cliënten in de opvang of woonbegeleiding van HVO Querido.

Samenwerking

Ik werk samen met andere behandelaars in de wijk of het gezondheidscentrum, zoals wijkverpleging van Cordaan of andere zorginstellingen. Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen of worden vanuit het ziekenhuis snel weer overgedragen naar de eerstelijn.
Daarnaast ben ik aangesloten bij de ketenzorg bij twee grote zorggroepen: voor Diabetes bij de SAG (Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra) en voor Diabetes en CVRM bij de ROHA (Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam). Daar werk ik samen met de praktijkondersteuners.

Met collega’s uit de eerstelijn vormen we de coöperatie Diëtistengroep Amsterdam.

Opleiding

Er zijn diverse beroepen die zich bezighouden met voedingsadvies. Van voedingskundige en voedingsadviseur tot voedingscoach en gewichtsconsulenten. Er is echter maar een beroepstitel die wettelijk beschermd is, en dat is die van diëtist. Een diëtist heeft altijd een wettelijk erkende, vierjarige HBO-opleiding gevolgd.

Ervaring

Recentelijk heb ik de volgende scholingen gevolgd:

  • Voeding en diabetes (Hogeschool Nijmegen)
  • Cognitieve gedragstherapie (Hogeschool van Amsterdam)

Specialisaties

Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas

Mijn interesse en ervaring liggen op een aantal gebieden.
Ik ben lid van KDOO (Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas) en het netwerk DPN (Diëtisten Psychiatrie Nederland).
Op de bijeenkomsten van deze netwerken wisselen we nieuwe ontwikkelingen en ervaringen uit en breiden we onze kennis uit.
Daarnaast werk ik veel in de ouderenzorg waar ondervoeding vaak voorkomt. Ik regel dan indien nodig aanvullende drinkvoeding. Dit zijn vaak huisbezoeken.

Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister A. Pieters

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Mijn registratienummer bij het Kwaliteitsregister is 99900682889.

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten, de beroepsvereniging van diëtisten. Hierdoor blijf ik op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en diëtetiek, zoals de campagne Dieet dit, dieet dat.